dijous, d’abril 8

Sant Jordi a Alemanya

Cada 23 d'abril s'escau una de les celebracions més esperades pels catalans: la diada de Sant Jordi. El país sencer s'engalana, en una jornada festiva i popular plena de llibres, roses… i riuades de gent a places i carrers. L'origen d'aquesta festa tan singular la trobem en una barreja de tradicions i costums d'èpoques diferents. Coincideix el fet que Sant Jordi sigui patró de Catalunya amb el costum medieval de celebrar una fira de roses, també anomenada dels enamorats, al Palau de la Generalitat de Barcelona. A aquestes tradicions s'hi va afegir, l'any 1926, la celebració del Dia del Llibre, reconeguda per l'Unesco el 1995. El resultat és una festivitat única al món, molt estimada pels catalans i admirada pels forasters que han tingut ocasió de conèixer-la.

L'origen de la festivitat

Segons la tradició popular, Sant Jordi era un militar romà nascut al segle III a la Capadòcia. El sant va negar-se a portar a terme l'edicte de l'emperador Dioclecià, que ordenava perseguir els cristians, i per aquest motiu va ser ser martiritzat i decapitat. Molt aviat es va començar a venerar com a màrtir a la part oriental de l'Imperi Romà i de seguida aparegueren històries fantàstiques lligades a la seva figura.
La versió de la llegenda més popular a Catalunya explica que a Montblanc (Conca de Barberà) hi havia un drac terrible que causava estralls entre homes i bèsties. Per apaivagar-lo, s'escollia per sorteig una persona que era donada en sacrifici al monstre. Un dia la sort va assenyalar la filla del rei, que hauria mort a mans de la fera si no hagués estat per l'aparició d'un bell cavaller –Sant Jordi- que es va enfrontar al drac i el va matar. La tradició afegeix que de la sang vessada en va néixer un roser de flors vermelles.

Sant Jordi en l'actualitat

Les xifres que mou aquesta diada són espectaculars, tant pel que fa a la venda de llibres com de roses. Totes les ciutats i pobles de Catalunya vesteixen els seus carrers principals de senyeres, on llibreries i entitats diverses omplen llargues taules amb els últims títols en llengua catalana i castellana, així com reedicions de vells èxits. Segons el Gremi de Llibreters de Catalunya, es calcula que l'any passat es van vendre llibres per valor d'uns 20 milions d'euros, l'equivalent al 17,5% de la facturació anual de les llibreries. El nombre d'exemplars venuts va ser d'un milió i mig aproximadament.

Des de fa uns anys, la festa s'ha internacionalitzat i ciutats com Washington, Londres i també algunes ciutats d'Alemanya organitzen activitats al voltant de la diada. En el cas d'Hamburg i Berlín, els casals catalans han organitzat sengles concursos literaris: El Pont Blau convoca el I Premi Literari Infantil i Juvenil Europeu, exclusiu per a nens dels casals inclosos a la Xarxa Europea. El termini de presentació d'obres és obert fins el 12 d'abril, i les bases les podeu consultar aquí. Pel que fa al Katalanischer Salon berlinès, per quart any consecutiu organitza uns Jocs Florals, les bases dels quals podeu llegir aquí. La data límit per presentar-s'hi és el 15 d'abril.

Programa de luxe a Berlín

Al llarg del dia 23 d'abril, que enguany és un divendres, la capital alemanya serà escenari d'una intensa activitat cultural per commemorar i compartir la festa de Sant Jordi. La Delegació de la Generalitat de Catalunya i l'Institut Ramon Llull, juntament amb el Casal Català de Berlín, organitzen els actes.

><><><><><><><><><><><><><><><><><><

Am 23. April findet jedes Jahr eines der von den Katalanen am meisten erwarteten Feste statt: der Sant-Jordi-Tag. Das ganze Land putzt sich an diesem populären Festtag heraus, alles ist voll mit Büchern, Rosen … und einem Meer von Menschen. Der Ursprung dieses so einzigartigen Festes lässt sich in einer Mischung aus Traditionen und Bräuchen aus unterschiedlichen Zeiten finden. Die Tatsache, dass St. Georg der Schutzpatron Kataloniens ist, trifft zusammen mit dem mittelalterlichen Brauch, eine Rosen- bzw. Verliebtenmesse im Regierungspalast abzuhalten. Zu diesen traditionelleren Feierlichkeiten kam 1926 der Tag des Buches hinzu, im Jahr 1995 wurde es von der Unesco sogar zum Welttag des Buches erklärt. Dieses Literaturfest vermischte sich schließlich mit den katalanischen Traditionen und so entstand ein Festtag, der bei der Bevölkerung sehr beliebt ist.Der Ursprung des Festes


Laut der Volkstradition war St. Georg ein römischer Soldat, der im 3. Jahrhundert in Kappadokien (Türkei) geboren wurde. Der Heilige weigerte sich, ein Edikt des Kaisers Diokletian auszuführen, in dem dieser die Christenverfolgung angeordnet hatte, und wurde deswegen gemartert und enthauptet. Schon sehr bald begann man ihn im östlichen Teil des Römischen Reiches als Märtyrer zu verehren und alsbald tauchten auch fantastische Geschichten in Verbindung mit seiner Figur auf.

Die in Katalonien beliebteste Version der Legende besagt, dass es in Montblanc (Conca de Barberà) einen fürchterlichen Drachen gab, der bei Menschen und Vieh verheerenden Schaden anrichtete. Um das Monster zu besänftigen, brachte man ihm eine per Los bestimmte Person als Opfer dar. Eines Tages fiel das Los auf die Tochter des Königs, deren Tod durch das Untier sicher gewesen wäre, wäre nicht plötzlich ein schöner Ritter aufgetaucht, der sich dem Drachen entgegenstellte und ihn tötete. Die Volkslegende fügt dem hinzu, dass aus dem vergossenen Blut ein Stock roter Rosen entspross.

Sant Jordi heutzutage

Die an diesem Tag umgesetzten Summen sind spektakulär, sowohl was den Verkauf von Büchern als auch den von Rosen angeht. Alle Städte und Dörfer Kataloniens schmücken ihre Hauptstraßen mit katalanischen Flaggen, welche lange Tische umgeben, an denen man die neusten in katalanischer oder spanischer Sprache erschienen Bücher sowie Neuauflagen älterer Bestseller finden kann. Laut der katalanischen Buchhändlervereinigung wurden dabei im vergangenen Jahr Bücher im Wert von etwa 20 Mio. Euro verkauft, das sind 17,5% des gesamten jährlichen Umsatzvolumens des katalanischen Buchhandels. Die Zahl der verkauften Exemplare betrug rund anderthalb Millionen.

In den letzten Jahren hat sich das Fest auch in andere Teile der Welt verbreitet: In Washington, London und auch einigen Städten Deutschlands finden Veranstaltungen im Rahmen dieses Festtages statt. In Hamburg und Berlin haben die dortigen katalanischen Vereine jeweils einen Literaturwettbewerb organisiert: Der Hamburger Kulturverein El pont Blau hat den 1. Europäischen Preis für Literatur von Kindern und Jugendlichen ausgeschrieben, der exklusiv für Kinder aus im Xarxa Europa vernetzten Katalanischen Vereinen ist. Die Frist zur Einreichung von Werken geht noch bis zum 12. April und die Teilnahmebedingungen können hier eingesehen werden. Der Berliner Katalanische Salon wiederum organisiert zum vierten Mal in Folge den Literaturwettbewerb Jocs Florals, dessen Teilnahmebedingungen hier nachzulesen sind. Die Einreichungsfrist endet am 15. April.

Der Sant-Jordi-Tag in Berlin

Am Freitag, den 23. April, wird die deutsche Hauptstadt den ganzen Tag über Schauplatz regen Kulturtreibens im Rahmen des Sant-Jordi-Festes sein. Die Vertretung der Regierung von Katalonien in Deutschland sowie das katalanische Kulturinstitut Ramon Llull organisieren die Veranstaltungen, gemeinsam mit dem Katalanischen Salon.